Bezpłatne czipowanie, kastracja i sterylizacja

Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów weterynaryjnych kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów, a także rejestracji (zaczipowania) ich w  Centralnej Bazie danych Zwierząt Oznakowanych.

Z zabiegów można skorzystać w gabinecie Weterynaryjnym w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 4.

Gmina Prażmów pozyskała dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na realizacje zadania – Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt- Mazowsze dla zwierząt 2024” Całkowita wartość zadania wyniesie 40 000,00 zł.

Zapisy na zabiegi w gabinecie Weterynaryjnym w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 4.

Numer telefonu (22) 727 06 02