Odbiór azbestu

Informujemy, że na terenie gminy Prażmów rozpoczął się odbiór odpadów zawierających azbest dla wniosków złożonych w 2022r.

Odbiór realizowany będzie przez firmę HUBER Wieczorek Hubert.

Przedstawiciele firmy będą kontaktować się telefonicznie w właścicielami nieruchomości w celu ustalenia terminu odbioru.

Odbiór odpadów zawierających azbest ma zostać zakończony do 15 września 2023r