Odbiór azbestu

Informujemy, że na terenie gminy Prażmów rozpoczął się odbiór odpadów zawierających azbest dla wniosków złożonych w 2022r.

Odbiór realizowany będzie przez firmę HUBER Wieczorek Hubert.

Przedstawiciele firmy będą kontaktować się telefonicznie w właścicielami nieruchomości w celu ustalenia terminu odbioru.

Odbiór odpadów zawierających azbest ma zostać zakończony do 15 września 2023r

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ