Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Wójta oraz do udziału w konsultacjach.

Zarządzenie Nr 86 konsultacje społeczne 2023-08-25

Formularz-konsultacji-statuty-solectw

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ