OSP w Wągrodnie, Górze Kalwarii i Tarczynie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

W środę umowy z władzami Prażmowa i Tarczyna oraz prezesem OSP w Górze Kalwarii podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięła udział Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu piaseczyńskiego to 2,4 mln zł.

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.


Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł.

– Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Zależy nam, aby nowoczesne samochody jak najszybciej trafiły do jednostek – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.


– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.


Umowy na wsparcie strażaków


W środę (14 lutego br.) zostały podpisane trzy umowy na doposażenie jednostek z subregionu warszawskiego zachodniego. Do OSP z powiatu piaseczyńskiego trafi 2,4 mln zł na zakup trzech wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego zachodniego trafi wsparcie w wysokości 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich.
2,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu piaseczyńskiego
Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Kalwarii zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu jest także planowane zorganizowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Kalwarii
Całkowita wartość projektu: 1 902 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 950 000,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Prażmów zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrodnie. Ponadto zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Wągrodnie
Beneficjent: Gmina Prażmów
Całkowita wartość projektu: 1 559 840,00 zł
Dofinansowanie z UE: 779 920,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarczynie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualne jednostka nie posiada samochodu do wyjazdów typowo terenowych. Dzięki dofinansowaniu OSP pozyska wóz, który umożliwi sprawne poruszanie się po terenach leśnych i wiejskich.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie w ramach walki z klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Tarczyn
Całkowita wartość projektu: 1 382 152,50 zł
Dofinansowanie z UE: 690 000,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.