Steadfast defender 2024 – ćwiczenia NATO

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn
pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem
STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym
programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.


W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich
województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach
krajowych.


Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń
m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań
transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób
aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one
eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska
Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi
władzami, w tym lokalnymi.


Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie
należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zwraca się z apelem – chrońmy dane, zwłaszcza w
obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących
ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych
dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi
zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających
ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla
systemu bezpieczeństwa i obronności.


W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem
STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie
odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę
żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie
narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się
już na przełomie lutego i marca.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane
przeciwko jakiemukolwiek państwu.