Otworzyliśmy oferty na usunięcie i utylizację odpadów

Mausery z niebezpiecznymi odpadami

W dniu dzisiejszym (13.05.2024r) dokonano otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: ,,Usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”.