Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+

Zrównoważona mobilność w metropolii warszawskiej!

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE.

Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły,

wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki

i ścieżki rowerowe, jak też dostępny dla jak największej liczby mieszkańców transport publiczny.

Koncepcja zrównoważonej mobilności dotyczy wyborów komunikacyjnych mieszkańców. Chcemy

tworzyć przyjazne przestrzenie, w których naturalnym i wygodnym wyborem będzie komunikacja

publiczna, rower lub spacer. Samochód będzie używany tylko wtedy, gdy nie będziemy mieli dostępu

do szybszych, tańszych i łatwiejszych sposobów przemieszczania się.

SUMP dla metropolii warszawskiej

Przygotowaliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej czyli SUMP

(to skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan). To dokument strategiczny, którego

wdrożenie poprawi wydajność oraz efektywność transportu osób i towarów w metropolii

warszawskiej. Zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów,

rowerzystów, pieszych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia

negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zawiera analizę opartą o różne uwarunkowania:

strukturę urbanistyczną (układ budynków i funkcji w mieście), obecny system transportowy (drogi,

trasy rowerowe i piesze, sieć transportu zbiorowego) oraz jakość przestrzeni publicznych (place,

ulice, tereny zielone).

Jest kontynuacją i uspójnieniem wcześniej podejmowanych działań m.in. w zakresie rozwoju transportu publicznego.

Niezwykle istotne w tworzeniu SUMP jest zaangażowanie mieszkańców metropolii. To oni wiedzą co

zmienić, żeby przemieszczanie się do pracy lub szkoły było łatwiejsze. Dlatego miasto stołeczne

Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Warszawa prowadzą konsultacje

społeczne na wielu etapach powstawania dokumentu. W ramach pierwszego etapu zorganizowaliśmy

13 spotkań informacyjno-warsztatowych na terenie całej metropolii, zarówno otwartych dla

wszystkich zainteresowanych jak i adresowanych do radnych, urzędników, samorządowców,

przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i osób reprezentujących kluczowe instytucje,

np. kolej czy transport zbiorowy. W drugim etapie konsultacji zorganizowaliśmy 12 spotkań

stacjonarnych (w tym dwa w Warszawie) i dwa spotkania online otwarte dla wszystkich mieszkańców

metropolii.

Rozpoczęliśmy trzeci etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

metropolii warszawskiej, które trwają do 6 kwietnia 2023 r.

Konsultujemy GOTOWY PROJEKT PLANU

Poniżej linki do wypracowanych dokumentów:

https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/50626908/01_SUMP_MW.pdf/d1e42ea6-d0fb-c410-5eac-c50ea87003b9?t=1678437572140

https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/50626908/03_ZA%C5%81%C4%84CZNIK_1_SUMP_MW.pdf/a4d687f9-3941-5846-2531-35a3bcc0b15d?t=1678437573006

https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/50626908/04_OO%C5%9A_SUMP_MW.pdf/2576cef8-5811-2965-33e1-93be9d160914?t=1678437573291

https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/50626908/05_ZA%C5%81%C4%84CZNIKI_MAPOWE_CZ_1.7z/f2ec11d0-7016-fe2e-05b4-5390f7bb6012?t=1678440459108

https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/50626908/05_ZA%C5%81%C4%84CZNIKI_MAPOWE_CZ_2.7z/2126d9bf-cc49-b802-7593-e89bcbab9b41?t=1678440457145

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

na spotkaniu online 23 marca (czwartek):

na platformie ZOOM – o godz. 10:00

https://us02web.zoom.us/j/81978676583?pwd=NmtHa25LbUh1UlRWRnp5cFRoejZ0QT09

i 18:00

https://us02web.zoom.us/j/89563094833?pwd=SW9ldmFXcXl3bGdmWkxtTWhyN1BNdz09

na YouTube – o godz. 10:00

https://youtube.com/live/u9LkuYp_mAc?feature=share

i 18:00

https://youtube.com/live/u3uEvqDtmlo?feature=share

na spotkaniu 30 marca (czwartek) o godz. 18:00

w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1 (wejście od WOM):

spotkania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie obowiązują zapisy ani rejestracja.

Podczas dyżuru telefonicznego od 24 do 31 marca pod numerem 513 574 510.

Poprzez FORMULARZ online

https://forms.gle/McgL9k7aC5ZfNab7A

Czekamy również na opinie przesyłane mailem do 6 kwietnia na adres

sump-mw@trako.com.pl.

Dokumenty z I i II etapu konsultacji można znaleźć tutaj

https://architektura.um.warszawa.pl/-/kolejny-etap-konsultacji-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej

Więcej informacji dostępnych

https://omw.um.warszawa.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/