Stanowisko Wójta Gminy Prażmów w sprawie propozycji przebiegu tras kolejowych CPK przez Gminę Prażmów.

Nawiązując do spotkania z przedstawicielami CPK odpowiedzialnymi za wybór i przebieg tras linii kolejowych, na którym zapoznano nas z czterema planowanymi wariantami przebiegu linii CPK przez Gminę Prażmów, pragnę Państwa poinformować, że zaopiniowałem tą propozycję negatywnie.

Brak w tych propozycjach zarówno racjonalności jak i korzyści ekonomicznych dla wszystkich stron.

Taką samą opinię będę rekomendował Radzie Gminy Prażmów, aby Radni mogli zająć stanowisko w tej sprawie.

Wójt Jan Adam Dąbek