Przedłużone stopnie alarmowe

Prezes Rady Ministrów wprowadził stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP (obowiązuje do 31 maja 2024r.).

Są one sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Przeczytaj czym skutkuje wprowadzenie stopni alarmowych.