Zebranie sołeckie Kolonii Gościeńczyce

Sołtys Kolonii Gościeńczyce zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie 8 marca o godz. 19.30 w sali w Dobrzenicy przy ul. Mazowieckiej.

Tematem między innymi będą konsultacje w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Prażmów.