Przeprosiny

_____________________________________________________________________________________________

Gmina Prażmów przeprasza Panią Annę Minczewską-Przeczek za nieuzasadnione postawienie jej  w opublikowanym w dniu 31 października 2019 roku na stronie Urzędu Gminy komunikacie zatytułowanym „Sprostowanie informacji na temat przetargu pod nazwą „Przebudowa dróg Gminnych”, zarzutów rozpowszechniania nieprawdy, celowego wprowadzania czytelników w błąd i manipulowania informacją”.

                                                 Wójt Gminy Prażmów

_____________________________________________________________________________________________