Sesja Rady Gminy

LXI sesja Rady Gminy odbędzie się 11 grudnia 2023r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
7. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prażmów na lata 2024 – 2039.
8. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Prażmów w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Transmisja, porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest TUTAJ