Sieć gazowa coraz bliżej

Dobra współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w Warszawie się opłaca. Uzyskaliśmy informację, że PSG wybuduje jeszcze do końca 2023 r. sieć gazową w Gminie Prażmów na odcinku od miejscowości Ustanów poprzez Krupią Wólkę, Uwieliny, Gabryelin i Ławki w kierunku Julianowa w Gminie Góra Kalwaria.
Biorąc pod uwagę powyższe zachęcamy właścicieli posesji zlokalizowanych przy odcinkach budowanej sieci, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawierania umów przyłączeniowych. Złożenie ww. wniosków w najbliższych dniach pozwoli na ich bezzwłoczne rozpatrzenie i przygotowanie dla Państwa projektów umów przyłączeniowych. Wszyscy, którzy złożyli już wnioski, otrzymają bezzwłocznie projekt umowy o przyłączenie i bardzo prosimy o odsyłanie podpisanych dokumentów. Zawarcie umów przyłączeniowych jeszcze do końca września pozwoli na wybudowanie przyłączy do końca grudnia 2023 r. i umożliwi korzystanie z paliwa gazowego już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Właściciele zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej w późniejszym terminie również proszeni są o składanie we wrześniu br. wniosków z określeniem optymalnego dla siebie terminu. Pozwoli to na kompleksowe i sprawne wykonanie całej inwestycji w tym samym czasie, a jednocześnie umożliwi Państwu podłączenie w dogodnym terminie.
Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu przyłączeniowego po zalogowaniu się na stronie https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage lub w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, w szczególności w siedzibie Gazowni w Piasecznie zlokalizowanej przy ul. Stołecznej 4.
Wójt Gminy Prażmów