Spotkanie w sprawie rozbudowy linii kolejowej

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować że spotkanie moje i zespołu firmy BBF Sp. z o.o.

odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji w sprawie opracowywania koncepcji

rozbudowy LK nr 8/445 od ST Zalesie Górne do ST Czachówek Południowy odbędzie się w

dniu 04.08.2023 r. o godz. 11.00 w trybie online.

Po spotkaniu przygotujemy dla Państwa informację o poczynionych ustaleniach

i zaproponujemy kolejne kroki działania oraz termin ewentualnego spotkania z mieszkańcami.

Link do spotkania online podamy do publicznej wiadomości bliżej podanego terminu. Będą

mogli Państwo dzięki temu przysłuchiwać się i uczestniczyć w naszym rozmowach

i konsultacjach z firmą BBF Sp. z o.o.

Wójt Gminy

Jan Adam Dąbek