Stypendia Wójta rozdane

Uroczysta gala rozdania stypendiów Wójta Gminy Prażmów odbyła się w szkole w Uwielinach.

Stypendia przyznawane są uczniom i studentom do czasu ukończenia 24 roku życia, uczęszczających do szkół podstawowych z klas IV-VIII, ponadpodstawowych oraz uczelni.

Można je otrzymać za wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe oraz szczególne osiągnięcia artystyczne.

Gratulujemy wszystkim Stypendystom z Gminy Prażmów!