Wyniki badań -odpady niebezpieczne

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań pobranymi z miejsca składowania odpadów niebezpiecznych porzuconymi w Nowym Prażmowie podczas kontroli WIOŚP w dniu 01.08.2023.

Wyniki badań 01 08 2023r

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ