Wyniki badań -odpady niebezpieczne

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań pobranymi z miejsca składowania odpadów niebezpiecznych porzuconymi w Nowym Prażmowie podczas kontroli WIOŚP w dniu 01.08.2023.

Wyniki badań 01 08 2023r