Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego poprzez budowę systemów zintegrowanego monitoringu i wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego w tym zakresie.

Realizacja celu nastąpi poprzez budowę 71 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach we wszystkich gminach powiatu: w Gminie Piaseczno – 15 szt., w Gminie Góra Kalwaria – 12 szt., w Gminie Lesznowola – 10 szt., w Gminie Prażmów – 6 szt., w Gminie Konstancin-Jeziorna – 9 szt. oraz w Gminie Tarczyn – 15 szt. oraz zainstalowanie 1 centrali powiatowej wraz z aplikacją sterującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie.

Całkowita wartość Projektu: 1 494 297,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 168 946,13 zł.

Okres realizacji 19.11.2015 – 30.09.2017

Projekt realizowany jest przez Powiat Piaseczyński wraz z gminami: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Tarczyn.