Debata nad raportem o stanie gminy Prażmów

Szanowni Mieszkańcy,

Na Sesji zaplanowanej na dzień 29 maja 2023r. o godz. 11 Rada Gminy Prażmów rozpatrzy

Raport o stanie Gminy Prażmów za 2022 rok. Nad przedstawionym Raportem

przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział

maksymalnie 15 mieszkańców.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie na Raportem składa do Przewodniczącego

Rady Gminy Prażmów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się do Kancelarii Urzędu Gminy Prażmów najpóźniej do dnia 26 maja 2023r. godz. 16

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

https://prazmow.bip.gov.pl/ogloszenia/732740_informacja.html

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ