Konsultacje społeczne LGD

Szanowni mieszkańcy!!!

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie opracowuję nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. Strategia LGD będzie finansowana z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

W ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Perły Mazowsza ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące jej kluczowych elementów oraz kształtu. Poniżej zamieszczono wersję LSR którą poddajemy pod proces konsultacji społecznych.

Lokalna Strategii Rozwoju -> LSR

Liczymy na państwa sugestię i uwagi, gdyż środki przeznaczone do wydatkowania na lata 2023 – 2027 mają za zadanie posłużyć lokalnej społeczności obszaru LGD Perły Mazowsza.

Uwagi mogą państwo składać:

•             Mailowo – lgd@vp.pl

•             Telefonicznie  -22-715-79-54

•             Osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie Działania – 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17/111

Na państwa sugestię czekamy do 31 maja 2023 roku.