W Urzędzie Gminy Prażmów obowiązują dwa dni pracy wewnętrznej (każdy wtorek i czwartek) bez obsługi interesantów.
Dotyczy to: Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, stanowiska ds. geodezji i ds. urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. ewidencji
ludności.


Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia
w godzinach pracy urzędu.


Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za
wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *