Zmiana przepisów od 1 lipca 2022 r.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o
zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego
państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie
wniosków o
świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed
wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć
w okresie
14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed
dniem
30 kwietnia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *