Informacja w sprawie konsultacji dotyczących rozbudowy linii kolejowej Warszawa-Czachówek

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że wszystkie Państwa uwagi dotyczące rozbudowy linii kolejowej SWLK 8 (Warszawa-Czachówek), które przekazaliście Państwo zarówno do urzędu jak i bezpośrednio do biura projektowego firmy BBF są w tej chwili analizowane przez specjalistów.

Proponowane spotkanie on-line z firmą BBF Sp. z.o.o. a Wójtem Gminy Prażmów w sprawie rozbudowy linii kolejowej SWLK 8 w naszej gminie, które planowane było na 22 czerwca zostało odwołane na wniosek projektantów z uwagi na bardzo dużą ilość uwag do projektu. Projektanci potrzebują dodatkowego czasu na przeanalizowanie wszystkich wniosków.

Ze swojej strony zapewniamy, że monitorujemy sprawę i czekamy na przedstawienie wniosków przez biuro BBF.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach konsultacji i ewentualnych spotkaniach. Dziękujemy za zaangażowanie i tak liczną ilość Państwa pism i uwag do tego projektu.