Konkurs dla NGO – sport

Do 23 lutego można składać oferty na zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Prażmów”.

  • Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia zadań publicznych.
  • Celem zadania jest: rozwój sportu, poprawa warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej na terenie Gminy Prażmów.
  • Kwota przeznaczona na konkurs to 30 000 zł.

Zarządzenie 12 2024 z 24 01 2024

Załącznik nr 1 do ogłoszenia i uchwały Rady Gminy nr XVIII.134.2016 z dnia 31.03.2016 r.-1

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – KARTA OCENY WNIOSKU-1

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Klauzula informacyjna-1