Szkody w gospodarstwie

Informujemy, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych mogą składać wnioski do końca tego tygodnia tj. do 02.06. 2023r.