Szkody w gospodarstwie

Informujemy, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych mogą składać wnioski do końca tego tygodnia tj. do 02.06. 2023r.

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ