Połączenie gazociągów do kwietnia 2024

Polska Spółka Gazownictwa na spotkaniu z wójtem Janem Adamem Dąbkiem, które odbyło się w tym tygodniu, poinformowała, że budowa połączenia dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia od strony Ustanowa i Góry Kalwarii zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2024 roku!
– PSG obiecała, że ze wszystkimi właścicielami posesji znajdujących się bezpośrednio przy trasie projektowanego gazociągu zostaną podpisane umowy i podłączony zostanie gaz – mówi Jan Adam Dąbek. – Dyrektor PSG Emilia Banaszczyk sprawdzi także dlaczego niektórzy mieszkańcy składający wnioski otrzymali odmowę uzyskania warunków.
Podczas spotkania z dyrektor Emilią Banaszczyk oraz Pawłem Włodarczykiem ustaliliśmy, że dokonamy wszelkich starań aby docelowo została zgazyfikowana cała gmina.
– Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę, przekażemy środki na wykonanie dokumentacji gazociągu w celu wykonania połączeń z gazociągami w sąsiednich gminach – tłumaczy Jan Adam Dąbek.
Pierwszy gazociąg łączący Ustanów z Dobrzenicą będzie biegł wzdłuż drogi wojewódzkiej 683, a drugi wzdłuż drogi wojewódzkiej 722 do Bogatek. Wówczas właściwie cała nasza gmina zostanie zgazyfikowana.