Rachunki na raty

 

W ostatnim czasie mieszkańcy informują o problemach z otrzymaniem rachunków za wodę.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie tłumaczy, że to w związku z rozpoczęciem w czerwcu 2023 roku prac nad zmianą systemu informatycznego do obsługi mieszkańców w zakresie naliczania opłat i wystawiania faktur za wodę i ścieki. Wprowadzanie nowego systemu spowodowało problemy z bieżącym naliczaniem opłat za wodę i ścieki oraz bieżącym wystawianiem faktur.

 

– Zwróciłem się do prezesa spółki z prośbą żeby wyraził zgodę na rozłożenie na raty opłaty za wodę w przypadku faktury wyższej niż 500 zł – mówi wójt Jan Adam Dąbek.

 

Jak poinformował prezes spółki Artur Woźniakowski faktury za dostawę wody lub odbiór ścieków na kwotę powyżej 500 zł, wystawione w okresie od czerwca 2023 do końca czerwca 2024 możecie Państwo opłacać w ratach, a z tytułu powstałych zaległości Przedsiębiorstwo Komunalne nie będzie naliczać odsetek.

 

– Obecnie, nowy system informatyczny został już wdrożony, a proces wystawiania faktur jest dokonywany na bieżąco. Spółka zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie z Regulaminem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prażmów wprowadziła z dniem 1 stycznia 2024r. trzymiesięczny okres rozliczania mieszkańców za usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków – tłumaczy prezes Artur Woźniakowski. – Raz na kwartał każdy odbiorca będzie otrzymywał fakturę albo za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną. W szczególności zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, gdyż ten sposób przekazania faktury powoduje, że faktury dotrą błyskawicznie.

 

Więcej informacji na temat możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną dostępnych jest na stronie Przedsiębiorstwa https://komprazmow.pl/2022/08/01/zapraszamy-do-korzystania-z-e-faktury/
W roku 2024 dalej prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym. Na koniec 2023 roku ponad 34% wszystkich Odbiorców ma już zainstalowany wodomierz radiowy, dzięki czemu odczyt wodomierzy jest dokonywany zdalnie.

 

– W imieniu Przedsiębiorstwa Komunalnego przepraszam za powstałą niedogodność. Liczę na Państwa wyrozumiałość – mówi prezes spółki.