Sesja Rady Gminy 28 lutego 2023 godz 12:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję L Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 28 lutego 2023 r. (wtorek) godz. 12.00.    

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność OSP Jeziórko, na rzecz Gminy Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów na 2023r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów na 2023r.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Jeziórko, Krępa, Bronisławów i Kamionka.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Działkowej – etap II.
 10. Uchwała w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów przyjętego uchwałą nr XXXII/383/2001 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 kwietnia 2001r. oraz zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Prażmów przyjętego uchwałą nr XLII/ 494/2002 Rady Gminy Prażmów z     18 kwietnia 2002r.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Łoś, Wągrodno, Prażmów, Ludwików.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Chosna, Prażmów, Dobrzenica, Wola Prażmowska.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Krupia Wólka, Jeziórko-Ustanówek, Gabryelin, Kędzierówka, Dobrzenica.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Wola Prażmowska – rejon ulicy Zielonej.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum Prażmowa”.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Dobrzenica – rejon oczyszczalni ścieków.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy