Spotkanie w sprawie rozbudowy połączeń kolejowych

Drodzy mieszkańcy,

29 maja 2023 roku odbyło się spotkanie z projektantem i inwestorem planowanej inwestycji związanej z rozbudową kolei w naszej gminie.

Stoimy przed wielkim wyzwaniem komunikacyjnym, jakim może być szybki i łatwy dojazd do Piaseczna, Warszawy i pozostałych miejscowości.

Inwestycja ta może wiązać się z wykupem gruntów i zmianami w obszarze kilku miejscowości w naszej gminie.

W związku z krótkim terminem (7 dni) na przygotowanie stanowiska i ewentualnych uwag

Wójt gminy zaprasza na spotkania z mieszkańcami następujących miejscowości:

  • Ławki i Gabryelin (piątek) 2 czerwca 2023 godz 18.00
  • Bronisławowów i Uwieliny (poniedziałek) 5 czerca 2023 godz 18:00
  • Jeziórko, Kędzierówka i Ustanów (wtorek) 6 czerwca 2023 godz 18:00

do Urzędu Gminy w Prażmowie ul. Czołchańskiego 1 – sala konferencyjna

Dla zapewnienia szerszego dostępu spotkanie będzie transmitowane a mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań.

Jednocześnie prosimy o ponowne zagłębienie się w propozycję zmian

https://www.konsultacje-projektu-swlk8-warszawa-czachowek.pl/?fbclid=IwAR2648XpPC0rn2JJZ4IEqHAPtPcrXmLVm-6QyJUYBA_2nsYD25OpZhQ5JyM

i przysłanie uwag na bbf@bbf.pl i do wiadomości sekretariat@prazmow.pl w celu ich analizy i przygotowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

 Wójt Gminy Prażmów

 Jan Adam Dąbek