Rada Gminy

 

 

Rada Gminy Prażmów (skład):

skład rady

Mirosława Borowska (Przewodnicząca Rady Gminy)

Paulina Janczewska (Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy)

Grażyna Żarlicka ( Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy )

Adam Kozak

Jacek Dąbrowski

Teresa Gielecińska

Tadeusz Pawlak

Krzysztof Wiśniewski

Sylwester Zwęgliński

Ewa Mańturzyk

Łukasz Żywek

Łukasz Kawęczyński

Sylwia Skolimowska-Karaluch

Dariusz Jasiński

Jacek Sobczyk