Rada Gminy

Rada Gminy Prażmów ( skład ) :

Błaszczyk Danuta ( Przewodnicząca Rady Gminy )

Borowska Mirosława ( Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy )

Bugalska Elżbieta

Dąbrowski Jacek

Fiuczek Ewa

Gielecińska Teresa

Habiera-Węcławek Aleksandra

Pawlak Tadeusz

Ptaszyński Włodzimierz

Raczek Tomasz

Tokaj Michał ( Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy )

Wencławiak Marta

Wiśniewski Krzysztof

Zwęgliński Sylwester

Żywek Łukasz

 

Przewodnicząca Rady Gminy Prażmów pełni dyżur w biurze Rady Gminy

w każdy poniedziałek w godz. 16:00-18:00

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ