Szkoły i przedszkola

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

ul. Szkolna 2A

05-540 Zalesie Górne

e-mail: sekretariat@zsuwieliny.pl 

Strona szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie

05-505 Prażmów ul. Ryxa 72
05-505 Nowy Prażmów ul. Główna 49
email:
szkola@zspprazmow.pl
przedszkole@zspprazmow.pl

Strona szkoły

Punkt przedszkolny Mały Wielki Polak

ul. Główna 23
05-540 Jaroszowa Wola

Strona szkoły

Niepubliczne przedszkole Pluszowy Domek

ul. Spółdzielcza 25
05-504 Łoś
email: info@pluszowydomek.pl

Strona szkoły

Przedszkole Niepubliczne Maluch

ul. Główna 8 05-540 Uwieliny
email: zlobek@maluchuwieliny.pl

Strona szkoły

Przedszkole Kidi

Ustanów, ul. Główna 10
email: sekretariat@kidi.com.pl

Strona szkoły

Szkoła podstawowa Kopernik

Ustanów ul. Główna 10

Strona szkoły
Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ