Rolnictwo

https://prazmow.bip.gov.pl/druki-ws-rolnictwa/

OD 1 DO 28 LUTEGO 2023 PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA OKRES OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2022.

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ