Rolnictwo

https://prazmow.bip.gov.pl/druki-ws-rolnictwa/

OD 1 DO 28 LUTEGO 2023 PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA OKRES OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2022.