Wnioski do pobrania

Wniosek

w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub
przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno wychowawczego

wniosek dowóz ucznia

Wniosek

o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej
ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna

wniosek rachunek zwrot kosztów komunikacja publ

Wniosek

o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia
niepełnosprawnego oraz jego opiekuna 

wniosek rachunek zwrot kosztów pojazd własny

 

Klauzula Informacyjna

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze

klauzula informacyjna na stanowisko

 

Zaświadczenie

o wysokości zarobków (załącznik do wniosku o udzielenie
dotacji)

zaswiadczenie

 

Wniosek

o udzielenie dotacji

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 

Informacja

o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do placówki

INFORMACJa

 

Rozliczenie dotacji

udzielonej placówce niepublicznej

ROZLICZENIE DOTACJI

 

Zgłoszenie do ewidencji szkół

niepublicznej szkoły/przedszkola/placówki oświatowej

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI

 

Wniosek

o przyznanie stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego

wniosekSTYPENDIUMzasilek