Geodezja

W wydziale geodezji obsługiwane są wnioski związane z gruntami z terenu gminy Prażmów
Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta wtorek i czwartek są dniami wewnętrznymi ( bez obsługi interesantów). https://prazmow.bip.gov.pl/geodezja/

Geoportal Gminy Prażmów: https://prazmow.e-mapa.net/