Druki USC

Wniosek

o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa

Wniosek

o dołączenie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia,
małżeństwa lub zgonu

Wniosek

o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

ogólna na stanowisku USC

Wniosek

o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek

o transkrypcję aktu zgonu

Wniosek

o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek

o nadanie medali

Wniosek

o zmianę imienia lub nazwiska

Wniosek

o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu