KDR

Karta Dużej Rodziny

Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie.

Wszelkie informacje dostępne na stronie pod linkiem

https://gopsprazmow.naszops.pl/n,karta-duzej-rodziny

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ