Oświata

Zadania z zakresu oświaty i obsługa placówek oświatowych Gminy Prażmów

realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie jednostki http://www.prazmow.edu.pl/

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ