Oświata

Zadania z zakresu oświaty i obsługa placówek oświatowych Gminy Prażmów

realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie jednostki http://www.prazmow.edu.pl/