Procedury administracyjne

Procedura

dot. zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości

Procedura

dot. zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości
(postanowienie)

Procedura

dot. zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości
(decyzja. art. 95)

Procedura

dot. wypłaty odszkodowania z art. 98