Procedury administracyjne

Procedura

dot. zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości

Procedura

dot. zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości
(postanowienie)

Procedura

dot. zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości
(decyzja. art. 95)

Procedura

dot. wypłaty odszkodowania z art. 98

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ