Władze Gminy

 

Wójt Gminy Prażmów – Michał Kmiecik

Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )
tel.: 22 727 01 77 wew. 149
tel.: 22 65 26 149

e-mail:  sekretariat@prazmow.pl

Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 12.00 do 17.00 (zapisy przez sekretariat).

Zastępca Wójta Gminy – Sławomir Szymaniak

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów na zapisy we wtorki w godzinach 09:00 – 14:00.

Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )
tel. (22) 727-01-77, 727-01-81 wew. 149 e-mail:  sekretariat@prazmow.pl