Władze Gminy

 

Wójt Gminy Prażmów – Jan Adam Dąbek

Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )
tel. (22) 727-01-77 wew. 49

e-mail:  sekretariat@prazmow.pl

Wójt przyjmuje interesantów na zapisy w dniach:
poniedziałek w godzinach 12:00 – 17:00
środa w godzinach 09:00 – 12:00

Zapisy prowadzone są telefonicznie, e-mailowo i osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 112 ( I piętro ).
Interesanci, którzy nie zapiszą się na rozmowę będą przyjmowani w drugiej kolejności w tych samych dniach i godzinach, pomiędzy zaplanowanymi spotkaniami.

Zastępca Wójta Gminy – Sławomir Szymaniak

Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )
tel. (22) 727-01-77, 727-01-81 wew. 49 e-mail:  sekretariat@prazmow.pl

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów na zapisy we wtorki w godzinach 09:00 – 14:00.

 

 

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ