Urząd Gminy Prażmów

Fundusze zewnętrzne

Artykuły

Odnawialne źródła energii w Gminie Prażmów – analiza zainteresowania mieszkańców

14 lutego 2018
Przejdź do - Odnawialne źródła energii w Gminie Prażmów – analiza zainteresowania mieszkańców

Wójt Gminy Prażmów informuje, że termin składania deklaracji i ankiet od osób zainteresowanych przystąpieniem do planowanego projektu zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2018 r., ponieważ w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 nie przewidziano naboru.

Czytaj więcej o: Odnawialne źródła energii w Gminie Prażmów – analiza zainteresowania mieszkańców

Gmina Prażmów w projekcie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)

9 stycznia 2018
Przejdź do - Gmina Prażmów w projekcie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)

Dofinansowanie na modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów

11 grudnia 2017

W ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Gmina Prażmów uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów”.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie na modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów

Poprawa jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Prażmów

8 grudnia 2017

Budowa sieci kanalizacyjnej dofinansowana z WFOŚiGW w Warszawie

24 listopada 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15795