Urząd Gminy Prażmów

Najnowsze aktualności

 

 Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 

 

 

Artykuły

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 193

6 grudnia 2021
Powiększ zdjęcie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie oraz po opadach deszczu ze śniegem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -3°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do czwartku (9.12).

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 193

Protokół z konsultacji

6 grudnia 2021

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Prażmów w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej o: Protokół z konsultacji

Nowy sprzęt dla Szkoły w Prażmowie

2 grudnia 2021
Powiększ zdjęcie

Gmina Prażmów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Czytaj więcej o: Nowy sprzęt dla Szkoły w Prażmowie

Przywrócenie trasy podstawowej linii L17 w miejscowości Piskórka

28 listopada 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 188

26 listopada 2021
Powiększ zdjęcie

Prognozowane są opady mokrego śniegu powodujące miejscami przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Opady będą przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód.  Opady mają trwać od godziny 22:00 dnia 26.11.2021 do godz. 12:00 dnia 27.11.2021.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 188

Zasady obsługi interesantów obowiązujące w Urzędzie Gminy Prażmów

19 listopada 2021

W związku z narastającą w kraju falą zachorowań na COVID -19, a także potwierdzeniem w dniu 18 listopada 2021r. pojedynczego przypadku zachorowania pracownika Urzędu Gminy, przypominam o konieczności przestrzegania procedur obowiązujących interesantów przebywających na terenie Urzędu Gminy w Prażmowie:

 1. 1.  Osobie wchodzącej do Urzędu może być zmierzona temperatura. Pomiaru dokonuje pracownik obsługujący interesanta;
 2. 2.  Pracownik i interesant mają obowiązek zakrywania ust i nosa medyczną maseczką ochronną;
 3. 3.  Przy wejściu należy zdezynfekować ręce przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym;
 4. 4.  Obsługa interesanta odbywa się na stanowiskach przygotowanych w holu Urzędu i na Sali konferencyjnej z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego;

 

      

                                                                                                                    WÓJT  GMINY

Czytaj więcej o: Zasady obsługi interesantów obowiązujące w Urzędzie Gminy Prażmów

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Prażmów

17 listopada 2021

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Prażmów w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w gminie Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.269.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Prażmów pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielonej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Prażmowie.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu własnego pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów przez wspólnika Gminę Prażmów.
 10. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prażmów na lata 2021-2024.
 13. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Prażmów z Miastem Białystok w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Prażmów usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny.
 16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny.
 17. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów.
 18. Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 19. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prażmów w roku szkolnym 2021/2022.
 20. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów.
 21. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania.
 22. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Prażmów.
 23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – rejon ul. Ogrodowej i ul. Parkowej.
 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – rejon Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika.
 25. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Prażmów – w rejonie ul. Kościelnej.
 26. Uchwała w sprawie uchylenia niektórych uchwał.
 27. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – okolice ul. Długiej.
 28. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Koryta, Ludwików, Kamionka, Biały Ług, Wola Prażmowska – etap I.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Mirosława Borowska

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Prażmów

Pochód przez Krępę z okazji Święta Niepodległości

16 listopada 2021
Powiększ zdjęcie

11 listopada po raz 12 przez Krępę przemaszerowali mieszkańcy śpiewając patriotyczne pieśni, aby na cmentarzu żołnierzy poległych w I wojnie światowej oddać hołd i zapalić znicze.

Czytaj więcej o: Pochód przez Krępę z okazji Święta Niepodległości

Koncert z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16 listopada 2021
Powiększ zdjęcie

Serdecznie zapraszamy na Koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego!

 5 grudnia 2021 roku w Mszy Św. o godzinie 18:00 w Kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu uczestniczyć będzie Chór, a następnie po Mszy odbędzie się oficjalny Koncert.

Wstęp bezpłatny

Czytaj więcej o: Koncert z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Droga powiatowa 2826W, czyli ulica Główna w Ustanowie

16 listopada 2021

Na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Graniczną do ronda w Krupiej Wólce została położona warstwa wiążąca. Regulacja studzienek oraz tzw. kosmetyka zostanie wykonana w momencie kładzenia warstwy ścieralnej przez Powiat.

Czytaj więcej o: Droga powiatowa 2826W, czyli ulica Główna w Ustanowie